srebrna voda
SrebrnaVoda
Ovde mozete procitati vise!
virusi ne vole srebrnu vodu

Istorija srebrne vode...

Koloidna srebrna voda kao prirodni antibiotik nije ni izbliza nova stvar. Puno je primera kroz istoriju o svesnom ili nesvesnom korišćenju srebra...

Šira upotreba srebrne vode je počela u 19. veku, kada je nekolicina lekara s uspjehom počela lečiti maligne bolesti kože, suzbijati infekcije i ubrzati zarastanje rana. Tada se radilo o razređenom srebrnom nitratu.

1924. godine srebrna voda je naveliko upotrebljavano kao moćni baktericid i antiviralno sredstvo. Dr. Henry Crooks je bio prvi koji je u to doba dokazao da je koloidno srebro izuzetno baktericidno a sa druge strane i posve bezopasno za ljudsko zdravlje.

Kasnije se pojavljuju razni antibiotici, kao npr. penicilin. Međutim, tridesetak godina kasnije, postalo je jasno da se bakterije sve češće prilagođavaju antibioticima te da takvi antibiotici nisu niti mogu biti dugotrajno rešenje problema.

Dr. Marino i dr. Albright su, na odjelu za ortopedsku hirurgiju Louisiana State Universitya, od 1983. do 1986.godine studirali uticaj aktivnog srebra na hronične infekcije kostiju. Sva ispitivanja u tu svrhu su jasno pokazala odlična svojstva srebra. Dr. Chu i dr. McManus, na vojnom istraživačkom centru u Fort Sam Houstonu od 1989. do 1996.g. dokazuju odlična regenerativna svojstva srebrne vode i prilikom lečenja opekotina.

U međeuvremenu je zbog mnogih faktora došlo do deficita minerala u tragovima, pa je npr. prema istražvanjima iz 1992. godine, količina minerala u tlu smanjena za preko 85% u zadnjih sto godina. Imajući u vidu da naša prehrana sadrži srebro u tragovima i da je njegov nivo značajno reduciran, to je razuman argument za dopunu kvalitetnim rastvorom elektro koloidnog srebra.

Tokom godina, konzistentno i jednoglasno, istraživanja u svetu pokazala su ne samo da nedostatak srebra u organizmu može onemogućiti pravilno funkcionisane imunološkog sistema, nego da srebro djeluje i na celi spektar patogenih organizama bez ikakvog lošeg uticaja na ljudski organizam. Takođe, dokazano je i da srebro potstiče rast tkiva i oporavak rana. Gotovo sve patogene organizme, pa i one rezistente na antibiotike, koloidna srebrna voda ubija u roku od šest minuta. U biti, nije poznat niti jedan kojega srebro ne ubija u manje od šest minuta i to u koncetraciji od najviše 25 ppm (25 delova na milion, 25 mg na litru vode).
Način proizvodnje je ostao isti, ali zbog napretka tehnologije, danas imamo elektro koloidno srebro neuporedivo bolje kvalitete po svim parametrima.

U poređenju baktericidnog dejstva jonizovanog srebra sa drugim standardnim preparatima došlo se do zaključka da je njegova efikasnost 1.750 puta jača od karbolne kiseline i 3,5 puta jača od hlora. Pri tome spektar mikroorganizama na koje srebro pogubno deluje je neuporedivo širi od mnogih antibiotika i sulfanilamida. Baktericidni efekat se postiže minimalnim dozama jonizovanog srebra.

Osnovni problem je da su bakterije jednostavno razvile sposobnost da se prilagode različitim supstancama. Kada antibiotici unište bakterije koje su osetljive na njih, oni i očiste put za useljenje novih bakterija koje su rezistentne.
Sledeći problem koji uznemirava medicinsku javnost od početka korišćenja modernih antibiotika je taj što postoje i prijateljske i korisne bakterije koje imaju veoma važnu ulogu u prirodnom funkcionisanju organizma.

Jedan od razloga zašto su antibiotici toliko popularni u medicinskim krugovima je činjenica da oni mogu biti patentirani. Time farmaceutske kompanije pronalaze finansijsku korist dok se lekari školuju u tom pravcu, tako da ostali proizvodi prolaze nezapaženo. Srebro, s druge strane, nije moguće patentirati, i samim tim nije moguće ostvariti veliki profit s njim, tako da ono nije vredno žestoke promocije.

U istraživanju koje je proveo profesor Ronald Gibbs 1999. godine (direktor Centre for Collodal Science, University of Delaware) na više proizvoda koloidnog srebra, utvrđeno je da „ukoliko postoji prisutnost žute boje, to ukazuje da to koloidno srebro nije prihvatljivo i nije najbolje kvalitete. Koloidno srebro vrhunske kvalitete mora biti bezbojno“.
Ako primetite da u rastvoru postoji talog, krupne čestice, da nije bistra ili da nije prozirna – ništa od toga nije elektro koloidno srebro kakvo želite. No i to još nije garancija, jer rastvor srebrne vode može u početku izgledati kako je potrebno, ali zbog pogrešnog postupka nije postignuta stabilnost, te se neke od ovih pojava mogu javiti i kasnije.
Ispravno proizvedena srebrna voda mora da bude potpuno bistra i prozirna, stabilna, a to znači i nakon proteka vremena ostati jednako bistra i prozirna, naravno ako je pravilno skladištena (na tamnom mestu).